Actueel

Ben jij de topper die we zoeken? Klik op de button 'werken bij' linksboven bij de startpagina om de vacature te vinden. Een vrijblijvend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.

Actueel

Wij zoeken een leerkracht groep 1-2 (reguliere formatie wtf 1,0)

Ben jij de topper die we zoeken? Klik op de button 'werken bij' linksboven bij de startpagina om de vacature te vinden.
Een vrijblijvend gesprek behoort altijd tot de mogelijkheden.TIJDENS DE WEEK VAN DE OPENBARE SCHOLEN, maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart kun je bij alle scholen een afspraak maken of langslopen voor een openbaar ommetje.
  

EEN OPENBAAR OMMETJE is een fysiek of digitaal 'loopje' langs of om
de basisschool van jouw keuze in de week van de openbare scholen. Laat
je peuter meespelen op het schoolplein met de kleuterklas, maak kennis
met juf of meester voor het open raam tijdens een les of maak een
persoonlijke afspraak en haal een welkomstpakket met een wandelroute
op… Elke school op onze kaart heeft iets leuks bedacht om ouders en
kinderen op een veilige manier van harte welkom te heten. 
 
Op www.krachtvanopenbaaronderwijs.nl kun je alle scholen en ommetjes
vinden. Ook lees je waarom ouders voor openbaar onderwijs kiezen en of
dit ook bij jou past.
 
'Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.'


7 februari 2021


Door weersomstandigheden gaan scholen op 8 februari NIET open

Scholen en opvang dicht, geen online onderwijs.

Gezien het extreme weer, de besneeuwde wegen en de oproep van Rijkswaterstaat om morgenochtend niet de weg op te gaan, hebben wij veiligheidshalve besloten om morgen (maandag 8 feb) onze opvanglocaties en scholen gesloten te houden. Er zal ook geen online onderwijs zijn.

Noodopvang

We gaan ervoor zorgen dat er morgen op iedere locatie een medewerker aanwezig is voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, die echt niet thuis kunnen blijven. We rekenen erop dat het hier om een zeer beperkt aantal kinderen zal gaan, dus uitsluitend voor situaties waarbij het echt niet anders kan.  

Berichten
We hadden heel graag weer open willen gaan, waren daar ook helemaal op voorbereid. Helaas strooit het barre winterweer nu roet in het eten. We hopen dat we dinsdag wel weer alle kinderen kunnen ontvangen. Dat zullen we in de loop van morgen beoordelen. Houdt u s.v.p. nadere berichtgeving hieromtrent in de gaten. 

Met vriendelijke groet,

Marjan Terpstra
Bert Groenewoud

College van Bestuur SCIO Groep

Stichting Kinderopvang West-Friesland en Talent voor opvang en onderwijs


4 februari 2021

Heropening scholen op 8 februari 2021

Geachte ouders, verzorgers, 

De scholen mogen weer open  Onze scholen mogen weer open, de kinderen kunnen vanaf aanstaande maandag weer naar school! We zijn natuurlijk blij dat we de kinderen weer kunnen begroeten en fysiek les kunnen gaan geven. Wij danken u hartelijk voor alle inzet in de huiskamers bij de begeleiding van uw kind(eren) bij het afstandsonderwijs. 

Onzekere tijden  De opening van de scholen vindt plaats in nog steeds zeer onzekere tijden. Onzekere tijden voor onze leerkrachten die plots weer met de kinderen en elkaar in contact komen. Voor enkelen van hen is dat gezien de gezondheidsrisico's van henzelf of van hun gezinsleden extra spannend. Voor een aantal van u als ouders zal dat met dezelfde reden ook spannend kunnen zijn! 

Zo snel als mogelijk en zo langzaam als nodig

Wij hebben vanuit de overheid richtlijnen gekregen die moeten bijdragen aan een werkwijze die veilig, verantwoord en uitvoerbaar is. In onze regio West-Friesland hebben wij met alle schoolbesturen afgesproken dat wij scholen de ruimte bieden om zo snel als mogelijk en zo langzaam als nodig open te gaan voor fysiek onderwijs. We doen dit met alle zorgvuldigheid voor onze medewerkers en leerlingen en natuurlijk ook voor u. 

Veiligheid van leerlingen en onze medewerkers staat voorop 

De maatregelen en adviezen van de overheid worden op dit moment op alle scholen besproken. Dit betreffen maatregelen over de toegang tot de school, het dragen van mondkapjes, het spreiden van leerlingen en ouders qua breng- en haaltijden, de inrichting van de lokalen, de samenstelling van groepen en zo meer. Hierover informeert de schooldirecteur u zo snel mogelijk. 

Wat wij van u vragen, is om bij iedere twijfel aan de gezondheid van uw kind deze niet naar school te laten gaan. Ook wanneer u of uw gezinsleden in afwachting zijn van een testuitslag, vragen wij u om uw kind uit voorzorg thuis te houden en de school hierover te informeren. Mocht de schoolleiding van mening zijn dat uw kind symptomen vertoont die in de protocollen worden genoemd, dan zal u gevraagd worden uw kind direct te komen ophalen. Wij nemen geen enkel onnodig risico. 

Wanneer er in de klas van uw kind een leerling of leerkracht positief wordt getest, zal de klas gedurende vijf dagen in thuisquarantaine moeten verblijven. Op de vijfde dag kan iedereen worden getest en bij een negatieve uitslag kan het onderwijs weer op school  worden voortgezet. Wanneer kinderen niet worden getest, blijven zij 10 dagen thuis. Tijdens thuisquarantaine zal de school zo snel mogelijk afstandsonderwijs bieden.

Tot slot 

Wij gaan, ook met de opening van de scholen, voorlopig nog een onzekere tijd tegemoet. Blij zijn we om de kinderen weer te ontmoeten en toch zal het nog steeds maatwerk blijven in de mogelijkheden die er soms wel en soms niet zijn. 

De scholen doen al het mogelijke in deze situatie, nadat u al het mogelijke heeft gedaan in de thuissituatie. De directeur van de school van uw kind(eren) informeert u zo snel als kan over de wijze waarop de school maandag weer open gaat. 

Samen, met vertrouwen in elkaar, zullen we het schooljaar voortzetten. 

Met een verlangen naar de echt normale situatie!

 

Met vriendelijke groet

Marjan Terpstra en Bert Groenewoud 
College van Bestuur SCIO Groep 15 december

De scholen en kinderopvang sluiten met ingang van morgen (16 december) t/m 17 januari. Vandaag hebben we afscheid genomen van de kinderen en hebben we alle benodigde voorbereidingen getroffen om donderdag 17 december het thuisonderwijs mogelijk te maken. De kinderen van de twee  Nieuwkomers klassen hebben deze week gewoon les.

Geachte ouders, verzorgers,

Het sluiten van de scholen is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. 

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben, is er de komende periode noodopvang mogelijk. In geval één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht zelf zoveel als mogelijk de kinderen op te vangen. Als dit niet mogelijk is, kunnen kinderen uiteraard wel naar de noodopvang komen. Informatie over cruciale beroepen vindt u via bovenstaande link en op de website van de rijksoverheid. 

Indien u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie heeft u of krijgt u nog informatie over de noodopvang. Dit betreft de opvang buiten schooltijd en tijdens de kerstvakantie. U vindt deze informatie ook op de website van de kinderopvang. 

Voor noodopvang tijdens schooltijd, met uitzondering van de kerstvakantie, zijn de scholen verantwoordelijk. Wanneer u op grond van uw beroep aanspraak wilt maken op deze noodopvang op school, vragen wij u om dit te doen via dit aanmeldformulier. U vindt deze link ook op de websites van de scholen. Uw gegevens worden verstuurd naar de directeur van de school van uw kind(eren). Hij of zij neemt contact met u op om de opvang af te spreken. Het kan zijn dat de noodopvang voor meerdere Talent scholen wordt samengevoegd en dat uw kind dus op een andere locatie wordt opgevangen dan de eigen school. Voor sommige kinderen is er vanwege bijzondere problematiek of kwetsbare thuissituatie maatwerk nodig. De directeur van de school zal hiervoor de noodzakelijke regelingen treffen, zodat opvang op school alsnog mogelijk is.

Wij vinden het belangrijk om het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk invulling te geven. Vanaf 4 januari zullen we dat op afstand doen. Onze leerkrachten werken dan thuis. Via de school van uw kind(eren) wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de online lessen en het thuisonderwijs zullen plaatsvinden. 

Wij realiseren ons dat er opnieuw een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van ouders. Thuis werken en tegelijkertijd zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen is geen eenvoudige opgave. U kunt erop rekenen dat wij alles in het werk zullen stellen om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderen die geen computer thuis tot hun beschikking hebben, kunnen een chromebook van school lenen om online les te kunnen volgen en werk te maken. 

Natuurlijk hadden we 2020 graag op een andere manier met de kinderen willen afsluiten. Ondanks alles wensen wij u en uw gezin gezellige feestdagen en een fijne kerstvakantie. Op 4 januari pakken we het onderwijs weer op, in eerste instantie thuis, maar hopelijk snel daarna weer op school. 

 

Vriendelijke groet,

Bert Groenewoud
Marjan Terpstra21 november 2020

IJzersterk onderwijs binnen glasheldere regels en structuur

De Jules Verne bestaat al 50 jaar, maar is volop in ontwikkeling met het Michaela concept: ijzersterk onderwijs binnen glasheldere regels en structuur.16 november 2020

De Jules Verne school is al 50 jaar verbonden aan de Grote Waal in Hoorn. De school is een begrip in de wijk en wil vooral een fijne en veilige plek bieden voor de kinderen uit de buurt. Daarom is de Jules Verne een nieuwe weg ingeslagen. Samen met een select aantal andere scholen brengt de Jules Verne het Michaela concept uit Londen naar Nederland. Dit concept is vernoemd naar een bijzondere en uiterst succesvolle school in Londen en staat voor gelijke kansen realiseren voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of thuissituatie. Op de school heerst een ijzeren discipline: de kinderen weten wat er van hen wordt verwacht qua gedrag en inzet. Wie hard werkt wordt beloond met kennis en kennis biedt kansen. Met de invoering van het Michaela concept is dat precies wat ook de Jules Verne school wil bereiken. Gelijke kansen voor ieder kind om op te groeien tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij.

De pijlers van het Michaela schoolconcept:

Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven, kunnen zij als volwaardige, democratische burgers deelnemen aan de maatschappij.

Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om de regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te ontwikkelen.


Voor meer informatie over de nieuwe Jules Verne school kunnen ouders een kijkje nemen op de website www.obsdejulesverne.nl of een afspraak maken met Aaldert Goverts via 0229 217169.

Obs de Jules Verne
Orionstraat 135, Hoorn

Binnen de Jules Verne zijn ook kinderopvang en peutergroep van SKH, Nieuwkomers en de Talent Kopklas gevestigd
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.