Missie en visie

Waar Kindcentrum Universum voor staat in vier kernprincipes: Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Waar Kindcentrum Universum voor staat in vier kernprincipes:

Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Onze ambitie is: 'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'.

Visie op leren

Op het Kindcentrum Universum geloven we dat alle leerlingen recht hebben op toegang tot het beste onderwijs.
Ons onderwijsprogramma zorgt ervoor dat leerlingen voldoende kennis hebben van de wereld om hen heen. Deze kennis hebben ze nodig voor succes in de toekomst. 

Het onderwijs op Kindcentrum Universum is zeer gestructureerd en duidelijk. We  verwachten van onze leerlingen dat ze beleefd zijn en respectvol gedrag laten zien. Wij  geloven dat kennis hebben over de wereld centraal staat in het succes van onze leerlingen. Pas als ze genoeg kennis hebben, zijn ze klaar om deel te nemen als volwaardige burgers. 

De leerkrachten geven les op een manier waarbij alle kinderen zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan het lesprogramma. Ze denken daarbij steeds na over de vraag "Wat heeft deze leerling nodig om de volgende stap te kunnen zetten?" Voor ons gaat het daarbij om goede instructies geven en hoge doelen stellen. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen heel precies om te kunnen bepalen wat nodig is om zo goed mogelijk te kunnen leren.

Het onderwijs op het Kindcentrum is uniek. Leerlingen werken hard en zijn aardig voor elkaar.

Visie op leren organiseren


Wij hanteren de volgende principes:

Kennis is toekomst: Kennis staat centraal in het leren en het leven. Pas als leerlingen de  juiste kennis hebben verworven kunnen zij als volwaardige, democratische burgers  deelnemen aan de maatschappij. 

Discipline is vrijheid: Door discipline geven wij leerlingen de kans terug om regie te pakken over hun leven en toekomst, ondanks hun achtergrond of thuissituatie.

Hoge verwachtingen van gedrag en leren van alle leerlingen: Van alle leerlingen wordt  hetzelfde gedrag en houding verwacht. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hard  werkt en samen zorgen wij ervoor dat geen enkele leerling achterloopt.

Oefening is de sleutel tot vaardigheid: Door gerichte oefening en veel gestructureerde  herhaling krijgen leerlingen de kans om een hoog niveau van vaardigheid in alle vakken te  ontwikkelen. 
 

Openbaar Onderwijs

Kindcentrum Universum is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over leerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. De leerlingen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: leerlingen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden met en tussen andere mensen.
 

'Niet apart, maar samen'

Het openbaar onderwijs heeft een motto: 'Niet apart, maar samen'.
Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat leerlingen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.
 

Kindcentrum

Universum ontwikkelt zich in 2022 tot een kindcentrum waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. Dit kindcentrum biedt al op zeer jonge leeftijd een duidelijk en veilig pedagogisch klimaat met een heldere doorgaande leerlijn. Vanaf het begin weten kinderen en ouders wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
Het begint tenslotte bij een veilige leeromgeving waar kinderen gezien en gehoord worden met de focus op leren!

 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.