Invulling onderwijstijd

Invulling onderwijstijd

Wat is onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Peuters

Op de onze peutergroep bieden wij een VVE programma met verschillende mogelijkheden, toegespitst op behoefte en leeftijd. De kinderen oefenen spelenderwijs hun sociale vaardigheden, woordenschat, tellen en ruimtelijk inzicht.
 

Invulling onderwijstijd groep 1 en 2

Vier- en vijfjarigen leren tijdens hun spel. Wij zorgen voor veel materiaal, waarvan de jongste leerlingen kunnen leren. Door veel met de leerlingen te praten wordt de woordenschat vergroot en leren zij zich goed uitdrukken. Er wordt steeds meer gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen. Binnen de thema's wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taal- en rekenontwikkeling. Ook de motorische, sociaal-emotionele en kunstzinnige ontwikkeling komen aan bod.
De leerlingen krijgen het onderwijsaanbod aangeboden in kleine instructiegroepen, klassikaal en/of individueel. In ons eigen speellokaal krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs.


Invulling onderwijstijd groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt gewerkt vanuit onderwijsmethodes. 
Er wordt tweemaal per week bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht in sporthal De Grote Beer. 
 

 

Visie op leren organiseren

We geven les gebaseerd op de 10 principes van Rosenshine. We geven expliciete directe instructies. Om blijvende veranderingen in het lange termijn geheugen te realiseren, ontlasten wij het werkgeheugen, oefenen we veel en geven we veel feedback.

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'