Communicatie en Ouderportaal

Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel.

Communicatie en Ouderportaal

Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel: 'Kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling met als doel dat het kind zich maximaal ontwikkelt binnen zijn mogelijkheden'.
Elke ouder/verzorger wil het beste voor zijn/haar kind en de school wil dat ook. De school zal dat gezamenlijk belang moeten benadrukken en de ouders/verzorgers uitnodigen een actieve rol in de ontwikkeling van hun kind te hebben. School en ouders/verzorgers zijn partners.
 

Contact

Ouders/verzorgers onderhouden op diverse manieren relaties met school. Het contact met de ouders/verzorgers wordt bevorderd door de diverse ouderbijeenkomsten, oudergesprekken, informatiebijeenkomsten en informatiebrieven. Ouders/verzorgers kunnen zitting nemen in de ouderraad, de medezeggenschapsraad (MR) en/of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Talent.
 

Communicatie en Ouderportaal

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd op de volgende manieren:
  • Kindcentrum Universum gebruikt Ouderportaal voor de formele communicatie met ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers ontvangen digitaal schoolnieuws en groepsnieuws. Dit laatste direct via de groepsleerkracht van hun kind. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij onze berichten lezen en desgewenst hierop reageren.
  • Daarnaast worden ouders/verzorgers uitgenodigd om, samen met hun kind, formele rapport- of voortgangsgesprekken te voeren. Indien wenselijk of noodzakelijk voeren leerkrachten en ouders/verzorgers regelmatig ontwikkelgesprekken of voortgangsgesprekken over de leerling.

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'