Team

Wij hebben een fantastisch team op Kindcentrum Universum en die stellen wij graag aan u voor:

Team

Wij hebben een fantastisch team op Kindcentrum Universum en die stellen wij graag aan u voor:

Team Kindcentrum Universum

Peutergroep Maartje Pronk, Badia Afkerin en Kim Vonk
Groep 1/2 A Iris Kieftenburg
Groep 1/2 B Yvonne van der Velden
Groep 3 Wilma van Gestel (ma t/m do) en Marianne Hoogendijk (vr)
Groep 4/5 Katie Broekhuizen (ma t/m vr), Selcan Bektes (ma t/m woe) en Moïra Paula (do/vr)
Groep 6/7 Veroniek Kroon (ma t/m do) en Renate Konijnenberg (vr)
Groep 8 Chelsey van Veelen (ma/di/vr) en Renate Konijnenberg (wo/do)
Nieuwkomers 1 Eva de Rijk en Aafke Boon (tevens coördinator)
Nieuwkomers 2 Irene Elferink
Talent Kopklas Inge de Mooij (ma/di) en Jacqueline van den Hof (tevens coördinator, wo t/m vr)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Evelien Weijmer
Onderwijsassistenten Christa Koese, , Kelly Drijver, Mandy VrooneMarina Zonneveld, Gonnie Verhoef en Marloes de Vries
Conciërge Jelle van Eijk
Administratie Rosaline Laan
Kwaliteitscoördinator Ilse Bleeker
Intern begeleider Nieuwkomers Eva de Rijk
Ouderbegeleider Monique Grooff
Directeur Willemijn Loomans

Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator (Ilse Bleeker) is er voor de leerlingen en de leerkracht.
Zij ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de lessen en de speciale ondersteuning van een aantal leerlingen. Daartoe is zij aanspreekpunt voor zowel de leerkrachten als de ouders/verzorgers en coördineert zij de externe communicatie, bijvoorbeeld als er specialisten in de school nodig zijn om leerlingen extra zorg te bieden.
Hier vindt u meer informatie over de  Nieuwkomersklas en Kopklas Hoorn.
 

 


Visie op professionaliteit

Wij werken evidence informed. Wij maken keuzen op basis van gezamenlijke analyses en onderzoeken. Onze schoolcultuur kenmerkt zich door het hebben van hoge verwachtingen.

Visie op veranderen en verankeren

Ons kindcentrum is een professionele leergemeenschap die werkt in leerteams. Alles wat wij doen wordt verankerd in een kwaliteitskaart die up to date wordt gehouden.
 

Professionele leergemeenschap

Het handelen van de leerkracht staat centraal, de geplande lesactiviteiten worden aangepast door de verkregen inzichten in de ontwikkeling van de leerlingen.
Het team van leerkrachten werkt samen in leerteams. Dat betekent dat leerkrachten intensief samenwerken om het leren van de leerlingen te verbeteren en te werken aan eigen ontwikkeling en professionaliteit.
 
Van samen lerende leerkrachten leren de leerlingen het meest!

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'