Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022

Als team werken we dagelijks aan het verbeteren van ons onderwijs. Op weg naar een High Performing Michaela Concept School!

Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022

Als team werken we dagelijks aan het verbeteren van ons onderwijs.
Op weg naar een High Performing Michaela Concept School!

Michaela Concept School

Ons team weet wat de kinderen uit onze wijk nodig hebben: duidelijkheid, structuur en leerkrachten die in hen geloven. Juist daarom is de Jules Verne aan een bijzonder traject begonnen: werken volgens het Michaela concept, vernoemd naar een bijzondere en uiterst succesvolle school in Londen.
Dit implementatietraject is vorig schooljaar gestart en duurt 2 jaar. 
 

Kindcentrum

De samenwerking tussen opvang (Stichting Kinderopvang Hoorn) en onderwijs (Stichting Talent) is een feit en op onze school zijn de voorbereidingen begonnen voor het inrichten van een Kindcentrum. 
Met het inrichten van een Kindcentrum met een heldere doorgaande lijn bieden we al op zeer jonge leeftijd een duidelijk en veilig pedagogisch klimaat aan. Vanaf het begin weten kinderen wat er van hen verwacht wordt, maar ook de ouders. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het begint tenslotte bij een veilige leeromgeving waarin kinderen gezien en gehoord worden. 
Op vrijdag 27 augustus 2021 is het Kindcentrum feestelijk geopend.
 

Nieuwe rekenmethode

Onder begeleiding van onze rekenspecialist wordt dit schooljaar de nieuwe rekenmethode "Pluspunt" ingevoerd.
 

Nog betere instructies door leerkrachten

Alle leerkrachten hebben het afgelopen schooljaar een opleiding gevolgd om het instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie) in te gaan zetten. Deze manier van instructie geven is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

Wij werken aan de betrokkenheid van en de relatie met ouders/verzorgers uit de overtuiging dat een goede samenwerking tussen school en thuis altijd in het belang is van (de ontwikkeling van) de leerlingen.

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.