Verlengde schooldag

Vanaf maandag 26 oktober 2020 zijn wij begonnen met de verlengde schooldag. Dit houdt in dat de kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen en/of rekenen iedere maandag en woensdag bijles krijgen.

Verlengde schooldag

Vanaf maandag 26 oktober 2020 zijn wij begonnen met de verlengde schooldag.
Dit houdt in dat de kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen en/of rekenen iedere maandag en woensdag bijles krijgen.

Iedere maandag krijgen de kinderen een uur lang verdieping op begrijpend lezen en iedere woensdag krijgen de kinderen een uur lang extra les in rekenen.
De kinderen krijgen van school limonade en fruit en zijn om 15.00 uur klaar.
Maandag zijn wij begonnen met begrijpend lezen en waren er ongeveer 60 kinderen uit groep 3 t/m 8 op school gebleven. Groep 3 werd voorgelezen door kinderen uit groep 8 en die hadden hier beiden veel plezier bij. Naast het voorlezen kreeg groep 4 t/m 8 close reading bij juf Chelsey en dit duurde 20 minuten. De andere 20 minuten mochten de kinderen zelfstandig lezen in verschillende soorten boeken o.a. wetenschapsboeken, stripboeken en oefenen met maatjeslezen. Bij dit onderdeel willen wij echt het leesplezier voor de kinderen bevorderen!
Woensdag is de bijles rekenen. Bij rekenen krijgen de kinderen 3 onderdelen. Bij juf Ilse krijgen zij gezamenlijk uitleg en werkbladen. Het 2e onderdeel is op het chromebook redactiesommen maken en werken aan de basisvaardigjeden met behulp van de spellen van Met sprongen Vooruit. 


 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.