Opvang

Kindcentrum Universum heeft naast basisonderwijs volgens het Michaela Concept extra aanbod voor het jonge kind. Kinderen van 2-4 jaar kunnen terecht op de peutergroep van kindcentrum Universum.

Opvang/ peutergroep VVE

Kindcentrum Universum heeft naast basisonderwijs volgens het Michaela Concept extra aanbod voor het jonge kind. Kinderen van 2-4 jaar kunnen terecht op de peutergroep van kindcentrum Universum.

Kinderopvang

Wij werken samen met Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en zijn een officieël Kindcentrum.

BSO Stichting Kinderopvang Hoorn
https://www.kinderopvanghoorn.nl
 

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 
Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelschool of de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij VVE is het betrekken van ouders/verzorgers zeer belangrijk.
 

Samenwerking peuterspeelschool Universum

Wij zijn sinds 2 jaar een Samen van Start school.
De samenwerking tussen de peuter en kleutergroep vinden wij zeer belangrijk. Een doorgaande lijn helpt kinderen zich verder te ontwikkelen en maakt de overgang naar de kleutergroep minder spannend.
Je ziet de samenwerking terug in onder andere:
- Er wordt gewerkt in gezamenlijke thema's
- De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben wekelijks overleg
- Er zijn meerdere mogelijkheden per dag waarbij peuters en kleuters samen kunnen spelen
- Er vindt een persoonlijke overdracht plaats van peuters die naar de basisschool gaan

De peutergroep is geopend op maandag- t/m vrijdagochtend 08:30 – 12:30 uur en biedt vroeg- en voorschoolse educatie aan kinderen vanaf 2 jaar. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.
 

Wij hebben nog plek!

Zoekt u nog een plek voor uw kind?
Neem dan snel contact met ons op. 

E-mail: universum@talenthoorn.nl
Telefoon: 0229-217169

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de peutergroep te lezen.

Kindcentrum Universum biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd.
De peutergroep van Universum wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Telefoon: 0229-298045
Email: universum@kinderopvangwestfriesland.nl

Kindcentrum Universum

'Steengoed onderwijs binnen een glasheldere gedragsstructuur'