Opvang

Kindcentrum Universum heeft naast basisonderwijs volgens het Michaela Concept extra aanbod voor het jonge kind. Kinderen van 2-4 jaar kunnen terecht op de peutergroep van kindcentrum Universum.

Opvang/ peutergroep VVE

Kindcentrum Universum heeft naast basisonderwijs volgens het Michaela Concept extra aanbod voor het jonge kind. Kinderen van 2-4 jaar kunnen terecht op de peutergroep van kindcentrum Universum.

Peutergroep

De peutergroep is geopend op maandag- t/m vrijdagochtend 08:30 – 12:30 uur en biedt vroeg- en voorschoolse educatie aan kinderen vanaf 2 jaar. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

 

Meer informatie

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van de peutergroep te lezen.

Kindcentrum Universum biedt een mooie doorgaande lijn van peutergroep naar kleuterklas, die volledig op elkaar is afgestemd.
De peutergroep van Universum wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland

Wilt u ... U bent van harte welkom om eens te komen kijken en sfeer te proeven op de peutergroep. 

Telefoon: 0229-298045
Email: universum@kinderopvangwestfriesland.nl

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.